A település története

Várong Tolna és Somogy megye határán fekszik. Várong község Tolna megye harmadik legkisebb  népességű települése.
A község Szent István korában fordul elő először írott formában. Ebben az időben a falu a király testőrség lakhelye .A falu nevét említí az 1138-ban keletkezett dömösi adománylevél is, amelyben II Bála király Várongról  harangozókat adományoz a  dömösi apátságnak.
Az 1563-1631-ig ránk maradt török adóösszeírásokból kiderül, hogy a falu folyamatosan lakott maradt .Ideiglenes elnéptelenedése a kuruc harcok idején történt.
Az írtásokat és a határ megtisztításának nehéz munkáját 1743 és 1767 között végezték el. Ekkor lett véglegessé a faluhely. 1802-ben a visszaköltöző piarista rend kapta meg az örkanonoki birtokegyüttest. A lakosság egy része ettől kezdve uradalmakban keresett megélhetést.
Az utóbbi években az elnéptelenedéstől kellett megóvni a falut.
/Dr. Takács Lajos : Egy írtásfalu története/
 
 
Honlapunkat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Turisztikai Hivatala támogatásával készítették az alkotók